Producenci
Regulamin

WARUNKI HANDLOWE I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gufizabawki.pl (dalej zwany „Sklepem”) jest:

Gufi Olaf Fiebig

Poziomkowa 44
Skórzewo, 60-185 Poznań
NIP: 7811115806

e-mail: kontakt@gufizabawki.pl

tel. 511-562-982

 1. W ramach Sklepu Przedsiębiorcy prowadzą sprzedaż towarów przez sieć Internet.
 2. Prezentowane w Sklepie towary (ich zdjęcia, tabele rozmiarów, opisy) są starannie przygotowywane i mają odpowiadać rzeczywistemu stanowi towarów.
 3. Ceny znajdujące się przy produktach wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT oraz netto bez podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.
 4. Oferta i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie określa niniejszy regulamin. Klienci Sklepu w każdym czasie mogą zapoznać się z regulaminem Sklepu umieszczonym na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.gufizabawki.pl, pobrać ze strony internetowej Spółki regulamin Sklepu, zapisać go, przechowywać i odtwarzać.
 6. W celu prawidłowego dokonania zakupu, komputer z którego wykonywany jest zakup powinien być wyposażony w aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Explorer).

ZASADY REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Do złożenia zamówienia wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
 2. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia wywołanych wprowadzeniem do formularza nieprawidłowych danych kontaktowych zamówienie zostaje anulowane po 7 dniach roboczych od jego złożenia.
 3. Towary w Sklepie zamawiać można przez siedem dni w tygodniu całodobowo przez cały rok.
 4. Zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie internetowym przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez zakup na stronie internetowej lub telefonicznie.
 5. Po zamówieniu przez Klienta wybranego przez siebie towaru, otrzymuje on wiadomość
  e-mail, w której poinformowany zostanie o przyjęciu zamówienia wraz z jego numerem i wyszczególnieniem.
 6. Klient ma prawo do wszelkich zmian w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki z towarem. Możliwe jest również całkowite anulowanie złożonego zamówienia.
 7. Zmian związanych z zamówieniem lub jego całkowitego anulowania dokonywać można mailowo lub telefonicznie.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

SPOSOBY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9-17. Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania do sytemu transakcyjnego Sklepu.
 2. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Klienta nie ma możliwości zrealizowania dostawy z powodu wyczerpania stanów magazynowych, Klient otrzymuje w trybie natychmiastowym informację o tym fakcie.

WYSYŁKI - CZAS OCZEKIWANIA I KOSZTY

 1. Towar zakupiony w Sklepie można odebrać osobiście pod adresem: 60-185 Skórzewo, ul. Poziomkowa 44.
 2. Towar zakupiony w Sklepie wysyłany jest do Klientów na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 3. Dostarczenie towaru następuje w terminie od 2 do maksymalnie 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 5. Jeżeli wartość zamówionego przez Klienta towaru wyniesie lub przekroczy kwotę 300 zł złotych, koszty przesyłki w całości pokrywa Sprzedający.
 6. Możliwe jest również dostarczenie przesyłki poza granice Polski.
 7. Koszty związane z przesyłkami zagranicznymi, naliczane są (w zależności od wyboru sposobu dostawy) według taryfikatora Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
 8. Jeżeli przy odbiorze przesyłki widoczne jest uszkodzenie paczki (pęknięcia opakowania, kartonu lub zerwanie taśmy zabezpieczającej), z uwagi na ryzyko uszkodzenia przesyłanego towaru rekomendowana jest odmowa przyjęcia przesyłki przez Klienta i sporządzenie protokołu zgłoszenia uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący jednocześnie konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania rzeczy bez względu na przyczynę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone na piśmie.
 2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien zostać odesłany w niezmienionym stanie. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar może nosić jedynie ślady wynikające ze zwykłego zarządu np. otwarcia opakowania, podłączenia sprzętu (niedopuszczalne są ślady rozmontowywania, przerabiania towaru).
 3. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru obciąża Klienta.
 4. Kwoty wpłacone przez Klienta w związku z nabyciem towaru oraz kosztem wysyłki towaru do Klienta podlegają zwrotowi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu - paragon lub faktura VAT.
 2. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

- ZA POBRANIEM – Klient reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;

- SERWIS DotPay – za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych;

- PRZELEW BANKOWY – na rachunek: ING 84 1050 1520 1000 0090 9257 3675.

GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela danego producenta na rynek polski.
 2. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

REKLAMACJE

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku niezgodności zakupionych towarów z umową sprzedaży.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Reklamacje można składać w formie pisemnej przesyłając stosowne pismo na adres 60-185 Skórzewo, ul. Poziomkowa 44, telefonicznie, poprzez e-mail: kontakt@gufizabawki.pl lub osobiście.
 4. W przypadku niezgodności produktu z umową reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym opis przyczyny reklamacji i żądania Klienta, należy odesłać na koszt Sprzedającego.
 5. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta będącego jednocześnie konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 6. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 i 6, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 8. Celem zapewnienia skutecznego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, oświadczenie reklamacyjne powinno wskazywać dane umożliwiające identyfikację transakcji i dane Klienta (imię, nazwisko, adres), numer zamówienia, opis przyczyny reklamacji oraz czasu i okoliczności powstania wady towaru. Klient powinien wskazać, czy żąda naprawy towaru, jego wymiany czy obniżenia lub zwrotu ceny.
 9. O wyniku reklamacji Klient zostaje poinformowany, otrzymując wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 10. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez Sklep z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Gufi Olaf Fiebig, z siedzibą w Skórzewie, ul Poziomkowa 44.
 2. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów przez Sklep lub uprawnień z nimi związanych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto na stronie internetowej www.gufizabawki.pl

PLIKI COOKIES

 1. Sklep internetowy www.gufizabawki.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji zarejestrowanego Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin wejdzie w życie z dniem wskazanym przez Sklep, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia opublikowania regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianach przy kolejnym logowaniu do Sklepu oraz drogą mailową. Brak akceptacji nowego regulaminu uniemożliwi dalsze korzystanie ze Sklepu.
 4. Klientów Sklepu obowiązuje treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl